Al schrijvend over seks struin ik het internet af naar soortgelijke websites die als doel
hebben om de seksuele empowerment van vrouwen te vergroten. Zo kwam ik terecht
op Bedmanieren.nl, een website die seks serieus neemt.

Bereiken van de massa

LieveLieseLotte.nl en Bedmanieren.nl hebben gemeen dat wij het gesprek over vrouwen en seks in de openheid willen brengen. Door te schrijven over seks gerelateerde zaken willen wij door een groot publiek te bereiken de taboes die er nog steeds heersen, doorbreken. Beide doen dat op hele verschillende manieren. Ik schrijf zogenoemde chickbait artikelen die lekker weglezen en luchtig zijn terwijl Bedmanieren dat serieuzer en wetenschappelijker aanpakt. Hetzelfde doel met een totaal verschillende aanpak.

Onderbouwd advies

Bedmanieren.nl is nu ongeveer 2 jaar online. De artikelen zijn taboedoorbrekend en geven onderbouwde en gedegen informatie. De schrijfsters hebben dan ook een achtergrond in de psychologie, gynaecologie en/of seksuologie. Doordat zij allen in de praktijk werkzaam zijn, worden seksuele problemen op een heldere en goed onderbouwde en informatieve manier beschreven. Volgens Rinske Bakker, een van de grondleggers van BBedmanieren.nl, ontbreekt het daar nog wel eens aan. “Dat is het nadeel van Google,” zegt Rinske, “er wordt veel geciteerd en weinig gecontroleerd. Het hoort bij internet dat er foute feiten worden weergegeven. Daarom schrijft Bedmanieren vanuit de seksuologie, zodat de lezer zelf kan beoordelen wat juist is.”

Interactie

De doelgroep van Bedmanieren
is breed, vanaf 18 jaar tot wel 70+; mannen, vrouwen, jongeren, hetero’s en
homo’s lezen de artikelen. “Door de artikelen te delen op Linkedin reageren er
veel collega’s uit ons vakgebied. Sommige gynaecologen laten patiënten onze
artikelen lezen, dat is een goed teken”, zegt Rinske. “We hebben wel de wens om
meer interactie met onze lezers te hebben, en we zijn ook een plan aan het
ontwikkelen waarbij lezers via onze website met een deskundige kunnen spreken. We
willen een laagdrempelig consult aanbieden, dat ook jongeren aantrekt.”

Een duidelijk beeld

“Vanaf de start van Bedmanieren.nl was er al een duidelijk beeld wat we wilden publiceren. We hebben wel ons taalgebruik in de loop der tijd aangepast. In het begin
gebruikten we nog te veel vakjargon waardoor lezers afhaakten. Dat is nu
eenmaal onze beroepsdeformatie. Nu schrijven we toegankelijker en over
onderwerpen zoals: ‘Hoe ziet er mijn clitoris eruit?’, veel vrouwen weten dat
nog steeds niet, dus richten we ons op onderwerpen die hun aanspreken. Ook vragen
die patiënten in onze praktijk en waar internet weinig over laat zien, zijn interessante
onderwerpen voor ons. Op die manier doen we ook aan seksuele voorlichting voor
een groter publiek.”

Missie

Behalve de openheid over seksualiteit verbreden, wil Rinske ook bespreekbaar maken hoe mannen en vrouwen met hun partners over seks kunnen praten. Soms kunnen ze de woorden niet vinden om het gesprek aan te gaan, voelen ze zich schuldig of zijn ze bang dat hun partner ervandoor gaat als ze aangeven wat zij prettig zouden vinden. Het is eng en vooral ook moeilijk om patronen te doorbreken. En als je ziek wordt, bijvoorbeeld als er gynaecologische kanker of borstkanker is geconstateerd, dan kan het zijn dat seks een hele andere vorm moet krijgen.

Toekomst

Er is dus nog veel te doen op het gebied van seks en het doorbreken van taboes. Gelukkig zijn er websites zoals Bedmanieren.nl die dat op een frisse manier doen. LieveLieseLotte.nl doet dat op een andere manier maar hoopt door websites zoals deze uit te lichten ook haar steentje bij te dragen aan meer gedegen feiten die vrouwen helpen om de schaamte voorbij te komen.